Způsob práce

Trenérství

Rastislav Zachar přednášíAsi každý z nás má něco v sobě, co je to jeho, a když to člověk u sebe odhalí, a následně dle tohoto bodu funguje, cítí se nejlépe. Mou srdeční záležitostí je být s lidmi v osobním kontaktu, komunikovat s nimi, inspirovat je do života, napomáhat tomu, že mají zase jiskru v očích, chuť a energii bojovat. Proto trénování lidí na seminářích je něco, co mě vnitřně skutečně naplňuje.

Jsem přesvědčen, že vzdělávací semináře nemají být uměleckým oborem, jehož cílem je bavit lidi nebo získávat pro lektora vysokou míru osobní popularity. Pro kvalitního řečníka určitě není problém nadchnout své posluchače. Skutečným uměním přednášení je však ovlivnit další život účastníků tím, že danou problematiku skutečně pochopí, něco se v nich změní a vy tu změnu dokážete pozorovat.

Doba se zrychluje a já pozoruji, že lidé jsou nejvíce unavení z toho, že nezvládají elementární věci, jako jsou vztahy, základy obchodu či organizace. Jsem přesvědčen, že budoucnost patří těm, kteří budou mít v rukou funkční postupy, dokážou základním životním situacím skutečně rozumět a dokážou udržet svou mysl čistou a mladou, nezanesenou všemi problémy, na které nemají odpovědi. Proto vím, až pokud má být vzdělávání úspěšné, je třeba jít ještě více ke skutečnému zavedení úplných základů, na kterých stojí a padají všechny ostatní věci.

Rastislav Zachar s klienty na semináři Rastislav Zachar s klienty semináře